Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020