Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: Tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020