Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: Tổ chức hội nghị toàn thể Đảng bộ.