Đảng bộ VATM: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng năm 2019 khu vực phía Bắc