Đảng bộ VATM quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024