Đảng ủy Văn phòng Tổng công ty chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ điểm