Đảng bộ VATM: Tham dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023