Đảng bộ VATM: Tổ chức Chương trình học tập giáo dục truyền thống