Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VATM lần thứ 18 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019