Đảng bộ VATM tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống 25 năm ngày thành lập