Đảng bộ VATM: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019