Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023