Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Nam: Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016