Đảng uỷ Công ty Quản lý bay miền Nam sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2023