Đảng ủy công ty Quản lý bay Miền Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”