Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và sinh hoạt Đảng bộ lần 2 năm 2021