Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Trung sơ kết công tác Đảng 9 tháng