Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023