Đảng ủy Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018