Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Thường trực Đảng ủy VATM về triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị