Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải làm việc với Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW