Tin tức sự kiện

Xây dựng Đảng qua công tác kiểm tra, giám sát Chi bộ

Xây dựng Đảng qua công tác kiểm tra, giám sát Chi bộ

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, vào ngày 07 tháng 7 năm 2021 Hội nghị kiểm tra Chi bộ Trung tâm Hiệp đồng, tìm kiếm cứu nạn được tiến hành tại Trụ sở Công ty theo Quyết... Xem chi tiết
Công bố và trao Quyết định đảng viên chính thức Chi bộ Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm khí tượng hàng không

Công bố và trao Quyết định đảng viên chính thức Chi bộ Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm khí tượng hàng không

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ Trung tâm Khí tượng hàng không, Nghị quyết của Chi bộ Phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Khí tượng hàng không về việc phát triển đảng viên, ngày 05/7/2021 Chi bộ... Xem chi tiết