Đảng ủy Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức Hội nghị học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh