Tin tức sự kiện

Đảng ủy VATM: Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và học tập Chuyên đề năm 2021

Đảng ủy VATM: Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và học tập Chuyên đề năm 2021

Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,... Xem chi tiết
Chi bộ AIP Trung tâm Thông báo tin tức hàng không kết nạp đảng viên mới

Chi bộ AIP Trung tâm Thông báo tin tức hàng không kết nạp đảng viên mới

Ngày 21/5/2021, tại Hội trường tầng 5, tòa nhà B, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Chi bộ AIP thuộc Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 02... Xem chi tiết
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Nội Bài tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Nội Bài tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 07/05/2021, Chi bộ Tiếp cận Nội Bài và Chi bộ Tại sân Nội Bài trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Nội Bài, Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc đã tổ chức... Xem chi tiết
Chi bộ Đội Kỹ thuật Đài KSKL Nội Bài tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Đội Kỹ thuật Đài KSKL Nội Bài tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 07/05/2021, Chi bộ Đội Kỹ thuật Đài KSKL Nội Bài (TWR NBA) trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên... Xem chi tiết