Đảng ủy TCT QLBVN: Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2014