Đảng ủy TCT QLBVN: Kiểm tra Đảng bộ Trung tâm HĐ-ĐHB