Đảng ủy TCT QLBVN: Quán triệt triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý II/2014