Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020