Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác