Đảng ủy TT TBTTHK: Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại nguồn cội Cách mạng