Đảng ủy VATM: Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp