Đảng ủy VATM ban hành Chương trình, kế hoạch công tác thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018