Đảng ủy VATM Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khu vực phía Bắc năm 2019