Đảng ủy VATM: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khu vực phía Bắc năm 2020