Đảng ủy VATM khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng năm 2020 khu vực phía Bắc