Đảng ủy VATM sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2023