Đảng ủy VATM tham dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy của Đảng ủy Bộ GTVT