Đảng ủy VATM tham dự hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải