Đảng ủy VATM: Tham dự Hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức