Đảng ủy VATM tham gia đoàn công tác của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại tỉnh Tuyên Quang