Đảng ủy VATM tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng