Đảng ủy VATM: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, sơ kết công tác 9 tháng, xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2021