Đảng ủy VATM tổ chức hội nghị tập huấn về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025