Đảng ủy VATM: Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thược