Đoàn cơ sở AIS tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn năm 2013