Đoàn công tác của Đảng ủy Bộ GTVT làm việc với Đảng bộ TCT Quản lý bay việt Nam