Đoàn Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025