Đoàn Thanh niên Công ty Quản lý bay miền Trung tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn năm 2013