Đồng chí Nguyễn Đình Sơn nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng