Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ XIII - Sơ kết Công tác Quý I năm 2018 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2018